Zrinka Bokulić

  • en

Zrinka Bokulić
Predsjednica uprave
Aminess hoteli i kampovi

Zrinka Bokulić je predsjednica uprave Laguna Novigrad d.d. koja posluje pod brendom Aminess. Aminess je među od vodećim kompanijama u turizmu Hrvatske, posluje u Istri i Dalmaciji. Ima 20 godina radnog iskustva na vodećim pozicijama u turističkoj industriji.
Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1996. godine. 2009. završava dvogodišnji Executive MBA program pri Cotrugli Business School.

OSTALI HOW 2019 PANELISTI

Social Share