• en

Hotel Operations Weekend prvi je Festival u Europi na temu hotelskih operacija. Cilj Festivala je okupiti predstavnike turističkog i hotelskog srednjeg menadžmenta iz cijele regije, predstaviti međunarodne trendove u hotelskim operacijama i primjere dobre prakse, olakšati implementaciju novih proizvoda i usluga te osigurati zabavu i umrežavanje sudionika.

Poštovani sudionici HOW Festivala 2018,

U sklopu kotizacije Festivala uključeni su welcome cocktail 3.10. te večera 4.10. Sve ostale F&B usluge nisu uključene te iste, ukoliko želite, možete rezervirati ovdje:

  • Podaci za rezervaciju:

  • Za sve druge informacije oko smještaja, ručkova i drugih usluge Valamara, molim da pošaljete mail na how@valamar.com

Social Share