Tea Pestotnik Prebeg

  • en

Tea Pestotnik Prebeg
Direktorica sektora kvalitete
Valamar

Kao Direktorica sektora kvalitete u Valamar grupaciji odgovorna sam za strategiju upravljanja kvalitetom, pa tako upravljanje zadovoljstvom gostiju što podrazumijeva mjerenje zadovoljstva gostiju putem anketa, ali i drugih izvora, izvještavanje, provođenje akcijskih planova u cilju poboljšanja kvalitete usluge i proizvoda, te planiranje i kontrola provedbe unutarnjih i vanjskih revizija i ispitivanja kvalitete u cilju osiguranja kvalitete usluge i proizvoda.
Fokus je na gosta, odnosno pružanje izvrsne usluge u svakom kontaktu sa gostom kako bismo stvorili nezaboravne doživljaje i nadmašili očekivanja.

U Valamaru sam započela svoj rad sa 26 godina kao direktor hotela Valamar Diamant, a nastavila svoju profesionalnu karijeru u Valamaru na mjestu direktora upravljanja prihodima tijekom 6 godina.
Svoj magisterij ekonomije završila sam na Sorbonni u Parizu, a potom i magisterij Međunarodnog hotelijerskog menadžmenta na koji me potaknuo rad u pariškim hotelima gdje sam stekla visoko profesionalno iskustvo. Danas sam Predsjednik udruge Francuza u Hrvatskoj, što mi omogućava održavati povezanost sa Parizom i Francuskom, kao i druženje sa članovima udruge i svih Francuza u inozemstvu.

SUDIONICI HOW FESTIVALA 2020

Social Share