Susan Farnie

  • en

Hotel Operations Weekend prvi je Festival u Europi na temu hotelskih operacija. Cilj Festivala je okupiti predstavnike turističkog i hotelskog srednjeg menadžmenta iz cijele regije, predstaviti međunarodne trendove u hotelskim operacijama i primjere dobre prakse, olakšati implementaciju novih proizvoda i usluga te osigurati zabavu i umrežavanje sudionika.

Susan Farnie
Direktorica razvoja talenata za regiju EMEA
Wyndham Hotels & Resorts

Susan Farnie direktorica je Talent menadžmenta za Europu, Bliski istok, Euroaziju i Afriku (EMEA). Ima više od 20 godina iskustva u učenju i razvoju te iskustva u hotelijerstvu i upravljanju talentima diljem EMEA-e. Do nedavno bila je direktorica voditelja i talent menadžera za Hilton Hotel Group za Bliski istok i Tursku, gdje je definirala i provodila strategiju vezano za razvoj talenta u regiji. 

2016. godine pridružila se Wyndhamu u ulozi voditelja upravljanja talentima, postavivši strategiju za korporativno, upravljano i franšizno poslovanje vodeći tim na više lokacija diljem regije.

OSTALI HOW 2018 PANELISTI