OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Molim Vas pa pažljivo pročitate.

Registracija sudionika

Registracijom na Festival, prihvaćaju se Opći uvjeti poslovanja. Registraciju treba završiti u okviru rokova zadanih u programu. Registracija obavezuje sudionika na plaćanje kotizacije. Kada je uplata zaprimljena registracija će biti potvrđena. Sudionici ovlašćuju organizatora da podatke o registraciji prikuplja i čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. PDV Sukladno članku 53 Direktive 2006/112/EC, kotizacija podliježe obračunu PDV prema stopi države u kojoj se događaj organizira, bez obzira fakturira li se pravnoj ili fizičkoj osobi. U Hrvatskoj je to stopa PDV ‐ a od 25%. U slučaju izmjene porezne stope, organizator zadržava pravo primjene iste.

Potvrda o sudjelovanju i plaćenoj kotizaciji

Pisanu potvrdu o sudjelovanju dobiva svaki sudionik nakon ispravno obavljene prijave i uplate kotizacije. Cijena kotizacije ovisi o datumu uplate i količini naručenih kotizacija. Popusti se ne primjenjuju ukoliko je plaćanje izvršeno nakon isteka datuma do kojeg isti vrijede. Ukoliko je plaćanje izvršeno u 48 sati prije samog održavanja Festivala, potvrdu je potrebno predočiti na registracijskom pultu prilikom prijave.

Kotizacija

Kotizacija uključuje:

 • sudjelovanje u svim stručnim sadržajima Festivala: predavanjima i radionicama
 • promotivne materijale

Kotizacija ne uključuje:

 • smiještaj sudionika tjekom održavanja Festivala
 • obroke (doručak, ručak, večeru)

U cijene kotizacija objavljene na službenim internet stranicama PDV nije uključen.

Otkazivanje Festivala

Ako se Festival otkazuje kao rezultat više sile ili nedovoljnog broja sudionika (manje od 300) ili zbog razloga na koje organizator ne može utjecati, uplaćena kotizacija se vraća uplatitelju. Organizator se obvezuje da će u slučaju otkazivanja Festivala pravovremeno obavijestiti obavijestiti sve prijavljene sudionike s najkasnijim rokom od 7 dana prije istog. Ovo se ne primjenjuje na ostale troškove koje bi sudionik mogao imati.

Otkazivanje od strane sudionika

 • Otkaz već potvrđene rezervacije mora biti u pisanom obliku.
 • Otkaz zaprimljen do 1.kolovoza 2018: povrat kotizacije umanjen za PDV i 30% troškova moguć je samo na temelju pismenog dogovora s organizatorom Festivala.
 • Povrat kotizacije nije moguć za ne ‐ dolazak ili ne ‐ prisustvovanje događanju
 • Nakon 1. kolovoza 2018 nije moguć povrat kotizacije
 • U slučaju dvostruke uplate ili preplate, uz adekvatnu popratnu dokumentaciju, ista će biti vraćena nakon Festivala

Izmjene u programu

Organizator zadržava pravo izmjene unutar programa događanja. Ove izmjene ne mogu utjecati na smanjenje cijene kotizacije ili djelomični povrat iste.

Reklamacije

Za sve reklamacije, molimo da nas kontaktirate na prijava@howfestival.com. Obvezujemo se dostaviti odgovor u roku od 5 radnih dana.

Objava materijala

Sva događanja u sklopu „Hotel Operations Weekend“ su fotografirana i snimana te korištena u promotivne svrhe festivala.

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Naš server i web stranica su zaštićeni sigurnosnim protokolima, a klijentima se daje i mogućnost da podatke pošalju faxom.

Proficiscor d.o.o se obavezuje pružati zaštitu osobnih podataka sudionika, na način da podatke o sudioniku – ime, prezime, tvrtka – organizator može ustupiti trećoj strani samo u slučaju aktivnosti vezane uz događanje kojemu je sudionik bio dijelom. Lista svih sudionika festivala bit će proslijeđena na objavu kako slijedi:

 • U službenu aplikaciju kojom se sudionici međusobno mogu kontaktirati te dogovarati sastanke
 • Sponzorima festivala

Ukoliko ne želite da vaši podaci budu uključeni ili proslijeđeni, molim da nas o tome pismeno obavijestite na mail prijava@howfestival.com. Također, organizator je obavezan podatke ustupiti službenim tijelima na njihov službeni zahtjev.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Profisciscor d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Odgovornost

Organizator će biti odgovoran za izvedbu programa u onom obliku kako je i objavljen, poštujući uobičajene uzance dobre prakse. Svaki eventualni prigovor mora biti u pisanom obliku da bi se uzeo u razmatranje i rješava se sukladno proceduri o Podnošenju prigovora potrošača. Rok za dostavu prigovora je 8 dana od završetka Festivala, a Organizator se obvezuje odgovor u roku od 5 dana po primitku prigovora.

Nadležnost

Za sporove je nadležan sud u Zagrebu, Hrvatska, a primjenjuje se hrvatski zakonodavni sustav.

Prihvaćanje općih uvjeta poslovanja

Ovi opći uvjeti poslovanja primjenjivat će se na festivalu Hotels weekend OperationsHOW Festivalu. Prijavom na Festival smatra se da su opći uvjeti poslovanja prihvaćeni.

Prijava na HOW Festival važeća je dva tjedna.

Ukoliko se prijavite po early bird ili regularnim cijenama, cijena kotizacije vrijedi još tjedan dana nakon njihovog isteka.