Marta Hancock

  • en

Marta Hancock
Zamjenica glavnog direktora
Accor Istočna Europa

Marta, zamjenica glavnog direktora za Accor Istočnu Europu, odgovorna je za preko 150 hotela. Zadužena je za program vjernosti – ALL Accor Live Limitless, za cijelu regiju. Također nadgleda odjel za poslovnu inteligenciju i upravljenje prihodima te se tim sastoji od 25 direktora upravljanja prihodima u 3 centra: Varšavi, Budimpešti i Bukureštu.

Marta je zaposlena u Accoru od siječnja 2011. godine, a njena karijera u hotelijerstu započela je 2001.godine. U periodu od 2007. do 2010. godine bila je direktorica Odjela za upravljanje prihodima u Louvre Hotels i Satoria Group. Marta je diplomirala ekonomiju na Sveučilištu u Varšavi te je 2015. godine završila i MBA program Sveučilišta u Quebec-u koji ima suradnju s Ekonomskim fakultetom u Varšavi. Osvojila je nagradu “Hoteljer godine 2014” u kategoriji Upravljanje prihodima.

SUDIONICI HOW FESTIVALA 2020

Social Share