Denis Prevolšek

  • en

Denis Prevolšek
Regionalni direktor
Valamar Riviera

Denis Prevolšek rođen je 28.08.1982.u Rijeci. Diplomirao je na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu gdje je bio uključen u brojne projekte kao što su izrada Master plana Primorsko Goranske županije, te Model razvoja „Obiteljskih malih hotela“.

Prva radna iskustva u turizmu stekao je još za vrijeme srednjoškolskih dana, da bi se nakon fakulteta uputio u SAD gdje je stekao dodatna iskustva na području hotelskih operacija.

U Valamar Rivieri d.d započinje svoju karijeru na mjestu pripravnika, nakon čega postaje asistent direktora, a funkciju direktora hotela obnaša od 2010.godine; u Valamar Crystal Hotelu do kraja 2011., zatim u Valamar Riviera Hotelu do prosinca 2016. Nakon toga postaje regionalni hotel menadžer za Valamar Rivieru što uključuje: Valamar Isabella Miramare 5*, Valamar Isabella Villas 5*, Valamar Isabella Castle 5*, Valamar Isabella Hotel 4*, Valamar Riviera Hotel 4*, Valamar Parentino 4*+ te Valamar Isabella Villas 4*. Odgovoran je za kvalitetu, organizaciju, budžet te operacije. Pod sobom ima kapacitet od 1 300 kreveta te 530 zaposlenika.

U svojoj kratkoj karijeri dva puta je bio gost predavač na Fakultetu ekonomije i turizma “Dr.Mijo Mirković”, kao i na seminaru „Menadžer hotela 2011.“ Autor je znanstvenog članka „Izazovi kontrolinga u hotelijerstvu XXI. stoljeća, objavljenog u zborniku radova „Računovodstvo i menadžment“.

Valamar Riviera hotel, na čijem je čelu, dobitnik je prestižnih nagrada: 2013 World Travel Award – for Croatia’s Leading Boutique Hotel, 2014 World Travel Award – for Croatia’s Leading Boutique Hotel, TripAdvisor – 2013 – Travellers Choice Winner, 2014 – Top 25 Hotels in Croatia, TripAdvisor – Certificate of excellence, Thompson Gold Medal 2013.

OSTALI HOW ONLINE PANELISTI

Social Share