Bertrand Ehret

  • en

Bertrand Ehret
Menadžer marketinga i komunikacija
Hotelnet SA.

Gospodin Ehret ima bogato bogatstvo iskustvo odjelu hrane i pića koje je stekao kombinacijom industrijskog i akademskog zaposlenja. Porijeklom iz Francuske studirao je hotelijerstvo u Švicarskoj, a nakon diplome obnašao je niz rukovodećih pozicija (posebno u restoranima) u Francuskoj, Švicarskoj, SAD-u i Kanadi.

Držeći državljanstva Francuske, Švicarske i Kanade, on uistinu može priznati svoju međunarodnu perspektivu u profesionalnom radu. To je posebno vidljivo u njegovoj empatiji prema studentima iz različitih kultura i nacija.
Gospodin Ehret, koji je magistar obrazovanja iz organizacijskog treninga i menadžmenta u hotelijerstvu. Također je vrlo popularan član fakulteta i jako poštovan od strane studenata i kolega.

U svojoj trenutnoj novoj ulozi menadžera marketinga i komunikacija u Hotelnet SA. dokazuje da je osoba koja se lako integrira i prilagođava svakom novom izazovu.

SUDIONICI HOW FESTIVALA 2020

Social Share