Andrea Škerlj

  • en

Andrea Škerlj
Voditeljica projekta, HOW Festival
HESA Group

Završila je Održivi razvoj turizma, a tijekom studiranja zaposlila se u tvrtki HESA Group gdje radi i danas. Voditeljica je projekta HOW /Hotel Operations Weekend/ Festival. HOW je jedina konferencija na temu hotelskih operacija u Europi koja svake godine okuplja preko 600 sudionika; većinom direktore hotela i voditelje hotelskih odjela.

Cilj Festivala je hotelijerima prenijeti trendove u operacijama, primjere dobre prakse te im olakšati implementaciju novih proizvoda i usluga.

SUDIONICI HOW FESTIVALA 2020

Social Share