Ana Jajalo

  • en

Ana Jajalo
Voditeljica odjela smještaja
Liburnia Riviera Hoteli

Diplomirala na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (FMTU), te je karijeru započela u Liburnia Riviera Hotelima (LRH) još tijekom srednje školskog obrazovanja unutar smještajnog odjela.

Po završetku Fakulteta, odrađuje pripravnički staž te u 24. godini postaje direktor hotela Belvedere u Opatiji. Napreduje na mjesto direktora hotela Istra u Opatiji, te prošle godine obnaša funkciju direktora Holiday Resorta Medveja. Unaprijeđena je ove godine na mjesto Voditelja odjela smještaja za grupaciju (Corporate room division manager) te uspješno koordinira 13 recepcija, 13 domaćinstava i 6 wellnessa.

Surađuje s Upravom društva, nabavom, direktorima clustera te voditeljima odjela unutar sektora; 28 voditelja u 3 odjela.

Glavni fokus joj je kvaliteta usluge, tehnička i financijska efikasnost koju prati kroz poslovne procese, a poboljšava unapređenjem procedura u operacijama i provedbom standarda.

OSTALI HOW 2019 PANELISTI

Social Share