UPUTE

  • en

Hotel Operations Weekend prvi je Festival u Europi na temu hotelskih operacija. Cilj Festivala je okupiti predstavnike turističkog i hotelskog srednjeg menadžmenta iz cijele regije, predstaviti međunarodne trendove u hotelskim operacijama i primjere dobre prakse, olakšati implementaciju novih proizvoda i usluga te osigurati zabavu i umrežavanje sudionika.

 

IZ ZRAČNE LUKE TRST

IZ ZRAČNE LUKE PULA

IZ ZRAČNE LUKE ZAGREB

Po dolasku u Poreč, predlažemo Vam jednu od dvije mogućnosti za parkiranje:

  1. Parkiralište Valamar Collection Isabella Island Resort-a nalazi se na lokaciji Žatika, Karla Huguesa 20, Poreč te je cijena istoga 5 € po danu. S navedene lokacije organiziran je (besplatan) transfer do broda i natrag (ukoliko ne boravite u nekom od objekata na otoku, trošak parkinga se može podmiriti na recepciji parkirališta).
  2. Javno parkiralište u centru grada koje plaćate izravno na lokaciji.

Lokacija parkirališta Valamar Collection Isabella Island Resort-a

PLOVIDBENI RED BRODA

Iz Poreča prema Valamar Collection Isabella Island Resort-u

6:45 7:30 7:45
08:00 08:30 09:00
09:30 09:45 10:30
10:45 11:00 11:15
11:30 12:00 12:30
13:00 13:30 13:45
14:30 14:45 15:30
16:00 16:30 17:00
17:30 18:00 18:15
18:30 18:45 19:30
20:00 20:30 20:45
21:00 21:30 22:00
22:30 22:45 23:15
23:30 23:45 00:00
00:30 01:00 01:30
02:00 02:30 03:00
03:30 04:00 04:30
05:00 05:30 06:00

Iz Valamar Collection Isabella Island Resort-a prema Poreču

07:00 07:35 07:55
08:20 08:35 09:05
09:35 10:20 10:35
10:50 11:05 11:20
11:35 12:05 12:35
13:05 13:35 14:15
14:35 15:15 15:35
16:05 16:35 17:05
17:35 18:05 18:20
18:35 19:20 19:35
20:05 20:35 20:50
21:05 21:35 22:15
22:35 23:05 23:20
23:35 23:50 00:00
00:30 01:00 01:30
02:00 02:30 03:00
03:30 04:00 04:30
05:00 05:30 06:00

Brod za otok polazi iz luke na ulici Obala Maršala Tita.

Lokacija s koje kreće brod prema otoku